Kunstvorm apostelbalk

Definitie

Definitie van apostelbalk: Verbindingsbalk tussen de koorwanden op de scheiding tussen koor en schip of koor en dwarsbeuk. Op de balk zijn portretten van de apostelen aangebracht, gebeeldhouwd of geschilderd. Op de apostelbalk kan ook een triomfkruis (kruisbeeld) met flankerende beelden staan (Maria en Johannes, soms aangevuld met twee vrouwenbeelden die kerk en synagoge verbeelden).

Ontdekken

0 ontdekkers

Statistieken

0 Commentaren

0 Leden

0 Creaties

0 Video's

0 Prikkers