Kunstuitingen

kunstnetwerk

Kunstuiting categorieën

Per kunstuiting volgt een uitleg.

Per kunstuiting zijn talenten benoembaar op het creatieve canvas. Alle KSART-leden kunnen hun talenten invullen op het creatieve canvas.

Discipline

discipline

De richting van kunst waarin u werkt, zoals: beeldende kunst, architectuur, mode, of dans.

Stijl

style

De stijl waarin u werkt, waarbij de uiterlijke kenmerken zichtbaar zijn in het eindresultaat van de creatie, zoals: surrealistisch, expressionistisch, kleurrijk.

Stroming

movement

De kunststroming waarin u momenteel in werkt wat overeenkomstig is aan gedeelde stijlen en ideeën. U bent tevens onderdeel van een bepaalde groep en of plaats, zoals: toyisme, expressionisme.

Proces

proces

De ontwikkelingsgang die in een bepaalde volgorde doorloopt. Hiermee wordt de creatie verwezenlijkt, zoals: drukproces.

Methode

method

De methoden waarin u een vaste manier van handelen verricht om een doel te bereiken. Methoden worden vaak gebruikt om een zeker doel te bereiken, zoals: diepdruk, brainstormen.

Techniek

technique

De verrichtingen die u doet om een creatie te kunnen maken, zoals: schilderen, beeldhouwen of dansen.

Materiaal

material

De materialen die u gebruikt bij de uitvoering van een creatie, zoals: steen, verf, medium, ondergrond of taal.

Resultaat

result

De uiteindelijke vormen van resultaten die door u zijn gemaakt, zoals: schilderij, sculptuur, standbeeld, meesterwerk.

Bedrijf

company

De naam van uw bedrijfsvoering waar u een bepaald beroep uitoefent, zoals: pottenbakkerij, copyshop of drukkerij.

Functie

function

De naam van uw beroep of hobby, waarin u een verzameling van werkzaamheden en taken verricht, zoals: violiste, tekenaar of schilder.

Exposure

exposure

De manieren die voor u van toepassing zijn om bekendheid te kunnen krijgen, zoals: podium, expositie, galerie, internet.

Onderwerp

subject

De onderwerpen waaruit uw oeuvre bestaat.

Voorbeeld creatieve canvas